ข้อกำหนดผู้ช่วยของคลินิกกายภาพบำบัดมีอะไรบ้าง

สำหรับบุคคลที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นผู้ช่วยคลินิกกายภาพบำบัดที่ไหนดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของผู้ช่วยกายภาพบำบัดที่แตกต่างกัน มีข้อกำหนดเบื้องต้นหลายประการที่ต้องปฏิบัติก่อนจึงจะสามารถเริ่มทำงานในวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพนี้ได้ นักเรียนต้องได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาจากโรงเรียนที่ได้รับการรับรอง โปรแกรม PTA จะต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบการศึกษากายภาพบำบัด หลักสูตรใด ๆ ที่เรียนทางออนไลน์จะต้องมาจากโปรแกรมที่ได้รับการรับรอง

ข้อกำหนดงานคลินิกกายภาพบำบัด

ผู้ช่วยกายภาพบำบัดทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมของลูกค้า ดังนั้นนอกเหนือจากข้อกำหนดทางวิชาการที่เฉพาะเจาะจงแล้วบุคคลที่ต้องการเข้าร่วมวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพนี้จำเป็นต้องมีแรงจูงใจที่ดีในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางร่างกายเพื่อให้สามารถมีชีวิตที่มีสุขภาพดี โปรแกรมผู้ช่วยคลินิกกายภาพบำบัดจัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่มีความปรารถนาจะช่วยเหลือลูกค้าที่กำลังพักฟื้นจากภาวะสุขภาพร่างกายที่รุนแรงเช่นโรคหลอดเลือดสมองหัวใจวายการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬากระดูกหักโรคข้ออักเสบหรือความพิการประเภทอื่น ๆ

การทำงานภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดผู้ช่วยด้านการดูแลสุขภาพเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าฟื้นตัวหรือปรับปรุงการเคลื่อนไหวลดความเจ็บปวดและยังจำกัดความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะได้รับบาดเจ็บหรือพิการอย่างถาวร สำหรับคนที่จะทำงานอย่างสะดวกสบายในฐานะพวกเขาจำเป็นต้องมีความแข็งแกร่งทั้งทางอารมณ์และร่างกาย งานนี้บางครั้งต้องใช้การยกผู้ป่วยและเครื่องจักรกลหนัก คลินิกกายภาพบำบัดจำนวนมากกำหนดให้ผู้สมัครต้องเรียนวิชาเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ในช่วงมัธยมปลาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยระดับสูงโดยเฉพาะในวิชาเคมีชีววิทยาและพีชคณิต วิทยาลัยกำลังมองหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพจำนวนหนึ่ง

การเป็นอาสาสมัครเป็นวิธีที่ดีในการได้รับประสบการณ์นี้

การสำเร็จการศึกษาต้องได้รับปริญญาอนุปริญญา โดยทั่วไปจะใช้เวลาสองปีในการดำเนินการตามโปรแกรม การฝึกอบรมประกอบด้วยทั้งงานในชั้นเรียนเช่นเดียวกับการฝึกอบรมทางคลินิกกายภาพบำบัด หลักสูตรที่จำเป็นโดยทั่วไป ได้แก่ สรีรวิทยาเคมีกายวิภาคศาสตร์จิตวิทยากายภาพบำบัดพื้นฐานทางกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ ข้อกำหนดยังรวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการช่วยชีวิตที่สำคัญนอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ เช่นการนวดบำบัดการอาบน้ำพาราฟินการบำบัดแบบแพ็คร้อนและเย็นอัลตราซาวนด์พร้อมกับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

เทคนิคเหล่านี้ใช้เพื่อบรรเทาความไม่สบายตัวและความเจ็บปวดของผู้ป่วย นักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพราะพวกเขาจะได้รับการดูแลเมื่อทำงานในสาขานี้ ข้อกำหนดยังรวมถึงการเข้าร่วมในห้องปฏิบัติการเชิงปฏิบัติซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่แตกต่างกัน ประสบการณ์จริงนี้จำเป็นเพื่อให้สามารถเรียนรู้รูปแบบการบำบัดทางกายภาพต่างๆ คลินิกกายภาพบำบัดและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์กายภาพบำบัดหลายประเภทตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญประเภทอื่น ๆ

Comments are closed.