เคล็ดลับการเช่ารถกระเช้าและคำแนะนำที่ควรพิจารณาก่อน

ก่อนที่คุณจะพิจารณาการเช่ารถกระเช้ามีหลายแง่มุมที่คุณจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความรับผิด ปั้นจั่นเป็นอุปกรณ์ที่อาจเป็นอันตราย ส่วนใหญ่เจ้าของรถเครนจะเป็นผู้ควบคุมรถเครนที่รับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับลิฟต์ เจ้าของเช่ารถกระเช้าควรได้รับการประกันสำหรับการสูญหายของเช่ารถกระเช้าหรืออุปกรณ์หากมีความประมาทเลินเล่อในส่วนของเจ้าของเช่นเดียวกับการสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม

สัญญาเช่ารถกระเช้าส่วนใหญ่จะกำหนดว่าผู้ว่าจ้าง

จะต้องรับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อสภาพพื้นดินที่ไม่เสถียรข้อมูลที่ไม่ดีเกี่ยวกับลิฟต์และเงื่อนไขการทำงานเครนไม่เพียงพอ ก่อนที่คุณจะพิจารณาเช่ารถกระเช้า คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการประกัน การยกของโดยใช้เครนเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงอยู่เสมอ มีแผนเสมอเพื่อให้แน่ใจว่างานจะได้รับการทำอย่างปลอดภัยและให้แน่ใจว่าคุณได้รับการประกันความเสี่ยงเหล่านี้อย่างถูกต้อง หากคุณไม่รู้สึกว่าคุณมีความสามารถที่เหมาะสมในการยกลิฟต์แทนที่จะเช่ารถกระเช้าบางทีตัวเลือกที่ดีกว่าก็คือการว่าจ้างบริษัทรถเครนเพื่อยกลิฟต์

ข้อตกลงการเช่ารถกระเช้าส่วนใหญ่จะทำให้รับผิดชอบอุปกรณ์และผู้ประกอบการทันทีที่มาถึงไซต์ อย่างไรก็ตามตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบว่าความรับผิดนี้เริ่มต้นที่ใด สัญญาเช่ารถกระเช้าส่วนใหญ่จะทำให้รับผิดชอบทันทีที่เครนออกจากทางหลวงสาธารณะที่ใกล้ที่สุดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนทางเข้ามักเป็นความรับผิดชอบ

คุณควรจัดทำแถลงการณ์วิธีการและการประเมินความเสี่ยง

สำหรับการยกของคุณและปฏิบัติตามแนวทางคุณหรือบุคคลที่คุณแต่งตั้งเพื่อดำเนินการปฏิบัติงานควรเข้าใจทุกแง่มุมของการโหลดสภาพบนพื้นดินภาระหนักและความจุของเช่ารถกระเช้า สิ่งสำคัญคือต้องให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินอุปกรณ์ที่แน่นอนที่คุณต้องการสำหรับการใช้งานของคุณและคุณมีใบรับรองการทดสอบที่เหมาะสม บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานควรได้รับการตรวจอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

การประกันภัยของคุณควรครอบคลุมความเสียหายหรือการสูญหายของเช่ารถกระเช้าไฟฟ้าตราบเท่าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณรวมถึงความเสียหายบนท้องถนน ควรครอบคลุมความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าที่ถูกยกขึ้น คุณควรทำประกันเพื่อครอบคลุมการสูญเสียรายได้ทั้งหมดในขณะที่สิ่งของที่เสียหายหรือสูญหายจะถูกแทนที่หรือซ่อมแซมและอาจทำให้ผู้ประกอบการรถเครนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บ  สนใจ https://newlinetransport.co.th/

 

Comments are closed.